Zajmujemy się przeprowadzaniem audytów zewnętrznych w celu wskazania punktów krytycznych i wdrożenia systemu związanego z zarządzaniem bezpieczeństwem w każdym miejscu pracy – a mianowicie systemu Lockout Tagout (LOTO). Bez audytu nie można skutecznie dobrać odpowiednich narzędzi, ani opracować procedur dla poszczególnych maszyn i urządzeń. Jakie jeszcze są etapy wdrożenia LOTO?

 

 1. Audyt i analiza
 2. Stworzenie procedury LOTO
 3. Opracowanie procedur dla urządzeń
 4. Identyfikacja punktów odcięcia energii
 5. Szkolenia
 6. Zapewnienie odpowiednich narzędzi LOTO
 7. Zrównoważony rozwój

 

Jak zwiększyć bezpieczeństwo pracowników i mienia w miejscu pracy? Najlepszym rozwiązaniem jest wprowadzenie systemu LOTO. Aby jednak mieć pewność, że cała procedura zostanie prawidłowo opracowana i wdrożona, w pierwszej kolejności należy przeprowadzić stosowny audyt. Z jakich jeszcze kroków składa się proces wdrożenia LOTO w miejscu pracy? Szczegóły omawiamy poniżej.

 

Krok 1: Audyt i analiza

Etap wdrożenia LOTO zaczyna się od kroku związanego z audytem oraz analizą. Audyt i analiza mają na celu zidentyfikowanie punktów niebezpiecznych źródeł energii, które występują w danym przedsiębiorstwie.

Rodzaje energii, jakie identyfikujemy w trakcie audytu:

 • energia elektryczna,
 • energia pneumatyczna,
 • energia wodna,
 • energia parowa,
 • energia gazowa,
 • energia kinetyczna,
 • energia termiczna,
 • energia hydrauliczna,
 • substancje chemiczne,
 • glikol.

 

Krok 2: Stworzenie procedury LOTO

Procedura LOTO to najskuteczniejsze rozwiązanie związane z ochroną pracowników. Celem procedury LOTO jest zapobieganie wszelkim uszkodzeniom ciała z powodu przypadkowego załączenia energii w trakcie przeprowadzania prac remontowo-naprawczych, obsługi czy konserwacji urządzeń. Można to osiągnąć za pomocą odpowiednich blokad i oznaczeń.

Procedura zawiera zasady i techniki, które trzeba stosować w celu zapewnienia ochrony pracowników oraz maszyn. Przewidziana jest dla osób, które muszą chronić się przed zagrożeniami występującymi podczas udziału w pracach remontowo-naprawczych urządzeń.

Dzięki takiemu podejściu możliwe jest uzyskanie znacznych korzyści w całej organizacji, w tym:

 • ratowanie życia — zapobieganie urazom, obrażeniom i wypadkom śmiertelnym,
 • obniżanie kosztów — lepsza produktywność pracowników i zmniejszenie kosztów ubezpieczenia,
 • zwiększenie wydajności — zmniejszenie liczby wypadków powodujących przestoje urządzeń.

 

Krok 3: Opracowanie procedur dla urządzeń

Celem instrukcji jest przekazanie w prosty i zrozumiały sposób, w którym miejscu i jaki typ blokady założyć na punkt odcięcia niebezpiecznej energii. Instrukcje są ogólnodostępne dla pracowników podczas wykonywania prac remontowych oraz awarii. Umieszcza się je również przy stanowiskach.
Przed wykonywaniem prac remontowych pracownicy będą mogli zobaczyć w instrukcji stanowiskowej, w jakich miejscach występują niebezpieczne źródła energii, aby uniknąć ewentualnego wypadku.

 

Krok 4: Identyfikacja punktów odcięcia energii

W tym kroku dokonuje się oznaczenia maszyn specjalnymi zawieszkami identyfikującymi, co umożliwia szybkie zlokalizowanie źródła niebezpiecznej energii i założenia odpowiedniej blokady. Jest to najbardziej efektywny i bezpieczny sposób identyfikacji niebezpiecznych źródeł energii.

 

Krok 5: Szkolenia

Szkolenia pełnią kluczową funkcję we wdrożeniu systemu LOTO. Celem szkolenia jest zapoznanie pracowników z systemem LOTO, który będzie obowiązywał w ich przedsiębiorstwie. Pracownicy będą mogli zapoznać się z aktualnymi przepisami dotyczącymi systemu.

Szkolenie dzieli się na część teoretyczną oraz praktyczną. Pracownikom przekazuje się wszystkie informacje z najważniejszymi dobrymi praktykami stosowania systemu LOTO zarówno w Polsce, jak i na całym świecie.

Dla działu BHP mamy przygotowane materiały dotyczące szkoleń dla nowych pracowników.

 

Krok 6: Zapewnienie odpowiednich narzędzi LOTO

Krok szósty ma ogromne znaczenie, ponieważ dobór odpowiednich blokad jest kluczowy dla prawidłowego działania systemu LOTO. Duża ilość blokad wcale nie musi przekładać się na bezpieczeństwo i odpowiednią ochronę. Najważniejsze jest, aby stosowane blokady spełniały swoją funkcję i były prawidłowo dobrane do środowiska pracy.
Przy doborze zabezpieczeń należy zwrócić uwagę na warunki pracy i otoczenia. Niektóre miejsca mogą wymagać specjalnych zabezpieczeń z odpowiednimi certyfikatami. Chodzi przede wszystkim o strefy wybuchu.
Właśnie dlatego w tym momencie wracamy do punktu Audyt i analiza, a dokładniej do tego, co zostanie w tym kroku ustalone. Dzięki temu bez problemu możemy dobrać odpowiednie rozwiązania.

Wśród narzędzi LOTO można znaleźć między innymi następujące komponenty:

 • kłódki nieprzewodzące,
 • blokady zaworów,
 • blokady bezpieczników,
 • blokady grupowe,
 • blokady uniwersalne,
 • tablice LOTO,
 • etykiety,
 • zawieszki,
 • identyfikatory.

 

Krok 7: Zrównoważony rozwój

Kluczowe jest ciągłe udoskonalanie wcześniej wdrożonego systemu LOTO. Należy pamiętać o tym, aby regularnie i okresowo przeprowadzać przegląd systemu LOTO. Pozwala to na zbudowanie kultury bezpiecznej pracy i eliminację zagrożeń podczas wykonywania prac remontowych.

Ważne jest, by informacje o systemie LOTO były przez cały czas widoczne. Do tego celu wykorzystujemy tablice informacyjne lub przeprowadzamy dodatkowe szkolenia LOTO.

 
 

WsteczDo góry