Etapy wdrożenia LOTO

1. Audyt i analiza | 2. Stworzenie procedury LOTO | 3. Opracowanie procedur dla urządzeń | 4. Identyfikacja punktów odcięcia energii

5. Szkolenia | 6. Zapewnienie odpowiednich narzędzi LOTO | 7. Zrównoważony rozwój

 

Krok 1. Audyt i analiza

Audyt i analiza ma na celu zidentyfikowanie punktów niebezpiecznych źródeł energii, jakie mogą występować w przedsiębiorstwie.

Rodzaje energii jakie identyfikujemy podczas AUDYTU :

 • energia elektryczna
 • energia pneumatyczna
 • energia wodna
 • energia parowa
 • energia gazowa
 • energia kinetyczna
 • energia termiczna
 • energia hydrauliczna
 • substancje chemiczne
 • glikol

 

 

1. Audyt i analiza | 2. Stworzenie procedury LOTO | 3. Opracowanie procedur dla urządzeń | 4. Identyfikacja punktów odcięcia energii

5. Szkolenia | 6. Zapewnienie odpowiednich narzędzi LOTO | 7. Zrównoważony rozwój

Krok 2. Stworzenie procedury LOTO

Procedura LOTO jest najskuteczniejszym rozwiązaniem dotyczącym ochrony pracowników.

Celem procedury LOTO jest zapobieganie wszelkim uszkodzeniom ciała z powodu przypadkowego załączenia energii podczas przeprowadzania prac remontowo-naprawczych, obsługi czy też konserwacji urządzeń. Osiągnąć to można poprzez zastosowanie odpowiednich blokad i oznaczeń.

Procedura ta zawiera zasady i techniki, które mają być stosowane w celu zapewnienie ochrony pracowników oraz maszyn.

Procedura przewidziana jest dla osób, które muszą się chronić przed zagrożeniami występującymi podczas udziału w pracach remontowo-naprawczych maszyn.

Dzięki takiemu podejściu możliwie jest uzyskanie znacznych korzyści w całej organizacji, w tym:

 • ratowanie życia — zapobieganie urazom, obrażeniom i wypadkom śmiertelnym
 • obniżanie kosztów — lepsza produktywność pracowników i zmniejszenie kosztów ubezpieczenia
 • zwiększenie wydajności —zmniejszenie liczby wypadków powodujących przestoje urządzeń

1. Audyt i analiza | 2. Stworzenie procedury LOTO | 3. Opracowanie procedur dla urządzeń | 4. Identyfikacja punktów odcięcia energii

5. Szkolenia | 6. Zapewnienie odpowiednich narzędzi LOTO | 7. Zrównoważony rozwój

Krok 3. Opracowanie procedur dla urządzeń

Zadaniem instrukcji jest przekazanie w prosty i zrozumiały sposób, w którym miejscu i jaki typ blokady założyć na punkt odcięcia niebezpiecznej energii.

Instrukcje będą ogólnodostępne dla pracowników podczas wykonywania prac remontowych jak i awarii oraz będą umieszczone przy stanowiskach.

Przed wykonywaniem prac remontowych pracownicy będą mogli zobaczyć w instrukcji stanowiskowej w jakich miejscach występują niebezpieczne źródła energii aby uniknąć wypadku.

 

1. Audyt i analiza | 2. Stworzenie procedury LOTO | 3. Opracowanie procedur dla urządzeń | 4. Identyfikacja punktów odcięcia energii

5. Szkolenia | 6. Zapewnienie odpowiednich narzędzi LOTO | 7. Zrównoważony rozwój

Krok 4. Identyfikacja punktów odcięcia energii

 

Oznaczenie maszyn zawieszkami identyfikującymi umożliwia szybkie zlokalizowanie źródła niebezpiecznej energii i założenia odpowiedniej blokady.

Jest to najbardziej efektywny i bezpieczny sposób identyfikacji niebezpiecznych źródeł energii.

Krok 5. Szkolenia

Szkolenia pełnią kluczową rolę we wdrożeniu systemu LOTO .

Celem szkolenia jest zapoznanie pracowników z systemem LOTO, który będzie obowiązywał w przedsiębiorstwie.

Pracownicy będą mogli się zapoznać z aktualnymi przepisami dotyczących systemu LOTO.

Przewidujemy część teoretyczną i praktyczną szkolenia LOTO.

Pracownikom zostaną przekazane informacje z najważniejszymi dobrymi praktykami stosowania systemu LOTO w Polsce i na świecie.

Dla działu BHP mamy przygotowane materiały dotyczące szkoleń dla nowych pracowników (ZESTAW SZKOLENIOWY LOTO ).

Krok 6. Zapewnienie odpowiednich narzędzi LOTO

 

Krok szósty ma znaczenie kluczowe, gdyż dobór odpowiednich blokad jest bardzo ważny dla prawidłowego działania systemu LOTO.

Duża ilość blokad wcale nie musi przekładać się na bezpieczeństwo i odpowiednią ochronę. Najważniejsze jest aby stosowane blokady spełniały swoją rolę i były odpowiednio dobrane do środowiska pracy.

Przy doborze zabezpieczeń należy zwrócić uwagę na środowisko pracy. Niektóre miejsca wymagać będą specjalnych zabezpieczeń z odpowiednimi certyfikatami. Chodzi przede wszystkim o strefy wybuchu.

Właśnie dlatego wracamy do punktu 1 Audyt i Analiza środowiska w jakim pracujecie daje optymalne rozwiązanie odpowiednich narzędzi LOTO:

 • kłódki nieprzewodzące
 • blokady zaworów
 • blokady uniwersalne
 • blokady bezpieczników
 • blokady grupowe
 • tablice LOTO,
 • zawieszki
 • etykiety
 • identyfikatory

Krok 7. Zrównoważony rozwój

Ważne jest ciągłe udoskonalanie wdrożonego systemu LOTO. Należy pamiętać o tym, aby okresowo robić przegląd systemu LOTO.

Pozwala to na zbudowanie kultury bezpiecznej pracy i eliminację zagrożeń podczas wykonywanych prac. Ważne jest, by informacje o systemie LOTO były przez cały czas widoczne. Do tego celu wykorzystujemy tablice informacyjne lub przeprowadzamy dodatkowe szkolenia LOTO.